ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ГРУПИ RENAULT ЗА 2016 Р.

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ГРУПИ RENAULT ЗА 2016 Р.

 

2016 - РЕКОРДНИЙ РІК З ВИРУЧКОЮ В 51,2 МЛРД ЄВРО І операційноЮ рентабельнІСТЮ В 6,4%

• Виручка зросла на 13,1% до 51 243 млн євро

• Продажі зросли на 13,3% до 3,18 млн штук

• Операційна рентабельність Групи: 3282 млн євро (+ 38,2%), що становить 6,4% від виручки. Для порівняння, в 2015 р. вона дорівнювала 5,2%1

• Операційна рентабельність в автомобільному секторі: 2386 млн євро (+ 54,3%)

• Операційний дохід Групи: 3283 млн євро (+ 50,9%)

• Внесок асоційованих компаній: 1638 млн. євро (1371 млн. євро в 2015 р.)

• Чистий прибуток: 3543 млн євро (+ 19,7%), що відповідає 6,9% від виручки

• Потік вільних грошових коштів від операційної діяльності в автомобільному секторі: 1107 млн євро

«Після відмінних результатів в першому півріччі Група Renault продовжила впевнене зростання і встановила новий рекорд за рік. Ми перевищили цільові показники плану "Drive the Change", що стартував у 2011 році, як в плані зростання, так і з точки зору прибутків, за рік до його закінчення. Цей успіх став результатом наполегливої роботи всіх співробітників Групи», - зазначив Карлос Гон, президент і генеральний директор Групи Renault.

З 2016 р. завдяки імпульсу, заданому планом Drive the Change, Група Renault встановила новий рекорд продажів і стала провідною французькою автомобільною групою в світі, продавши 3,18 млн автомобілів. Обсяг продажів і ринкова частка зросли у всіх регіонах.

В 2016 р. виручка Групи склала 51 243 млн євро, збільшившись на 13,1% в порівнянні з 2015 р. Це відповідає зростанню в 17,0% при стабільних валютних курсах.

Виручка в автомобільному секторі склала 48 995 млн євро (+ 13,7%) завдяки збільшенню продажів марок Групи і продажів партнерам. Ефект ціни був позитивним завдяки впливу нових моделей і підвищенню цін на деяких ринках, що розвиваються, з метою компенсації коливань валютних курсів.

Операційна рентабельність Групи склала 3282 млн євро (+ 38,2%) у порівнянні з 2375 млн євро1 в 2015 р., що відповідає 6,4% від виручки (5,2%1 в 2015 р).

Операційна рентабельність в автомобільному секторі зросла на 840 млн євро (+ 54,3%) до 2386 млн євро, що відповідає 4,9% від виручки (3,6%1 в 2015 р).

Цей результат пояснюється в першу чергу зростанням обсягів (1036 млн євро).

Робота зі скорочення витрат, що триває, справила позитивний вплив в розмірі 184 млн євро з урахуванням серйозного збільшення витрат на НДДКР.

Вплив асортименту/цін/ удосконалень був позитивним (115 млн євро) в основному завдяки новим моделям і зростанню цін на деяких ринках, що розвиваються.

Вплив валютних курсів був вкрай негативним (-702 млн євро) в першу чергу через девальвацію британського фунта і аргентинського песо.

Внесок з боку сировини як і раніше залишається позитивним (331 млн євро).

Адміністративно-господарські витрати компанії зросли на 112 млн євро.

Частка фінансування продажів в операційній рентабельності Групи склала 896 млн євро в порівнянні з 829 млн євров 2015 р. (+ 8,1%).

Вартість ризику (включаючи ризик країни) стабілізувався на дуже гарному рівні в 0,31% від середнього обсягу дохідних активів (0,33% в кінці 2015 р.).

Інший операційний дохід і операційні витрати були практично на нейтральному рівні в 1 млн євро. Такий баланс склався в основному завдяки прибутку в 325 млн євро, який був зафіксований після першої повної консолідації результатів АВТОВАЗу 31 грудня 2016 р. і резервам на реструктуризацію, зокрема у Франції, на загальну суму в 283 млн євро. Жодних резервів у зв'язку із розслідуванням дизельної справи у Франції в звітності зафіксовано не було.

Операційний дохід Групи склав 3283 млн євро в порівнянні з 2176 млн євро у 2015 р.

Чистий фінансовий прибуток і витрати виявилися негативними (-323 млн євро в порівнянні з -221 млн євро в 2015 р.). Така зміна обумовлена загалом зниженням фінансового доходу в Аргентині і прибутком від обмінних операцій в 2015 р.

Внесок асоційованих компаній склав 1638 млн. євро в порівнянні з 1371 млн. євро в 2015 р.

Внесок Nissan в 2016 р. склав 1741 млн євро (1976 млн євро в 2015 р).

Внесок АВТОВАЗ в 2016 р. виявився негативним у розмірі -89 млн євро (сер. втрати в 620 млн євро в 2015 р.).

Цього покращення вдалося досягти в першу чергу за рахунок різкого скорочення збитків від зниження вартості в 2016 р. в порівнянні з 2015 р. і частково завдяки підвищенню операційної ефективності компанії. Крім того, облік збитків АВТОВАЗа в звітності по афілійованим особам в 2016 р. був обмежений сумою інвестицій по звітності Renault.

Чистий прибуток склав 3543 млн євро (+ 19,7%), а дохід за акціями Групи склав 3419 млн євро (12,57 євро на акцію в порівнянні з 10,35 євро на акцію в 2015 р., + 21,4%) .

Потік вільних грошових коштів від операційної діяльності в автомобільному секторі склав 1107 млн євро з врахуванням позитивної зміни у вимогах до оборотного капіталу в розмірі 356 млн євро за аналізований період.

Чиста грошова позиція після консолідації результатів АВТОВАЗа склала 2720 млн євро (3925 млн до консолідації).

Дивіденди в розмірі 3,15 євро на акцію (2,40 євро в минулому році) будуть представлені на затвердження на наступних щорічних загальних зборах акціонерів.

АВТОВАЗ

Оскільки перша повна консолідація результатів АВТОВАЗа відбулася 28 грудня 2016 р., звіт про прибутки і збитки не був консолідованим. З іншого боку, в наших фінансових звітах наводиться консолідований бухгалтерський баланс. Вплив консолідації на чисту фінансову позицію Групи Renault був негативним у розмірі 1205 млн євро з урахуванням попереднього розрахунку ділової репутації в розмірі 1025 млн євро. Станом на 31 грудня 2016 р. ринкова вартість АВТОВАЗа була вище, ніж балансова вартість чистих активів АВТОВАЗа, включаючи ділову репутацію у фінансовій звітності Renault.

На 2017 р. запланована низка інших заходів з реструктуризації капіталу для відновлення власного капіталу АВТОВАЗа.

Керівництво АВТОВАЗа представило детальний план відновлення 16 січня 2017 р. Основними завданнями цього плану є забезпечення позитивного операційного прибутку (до обліку знецінення та витрат на реструктуризацію) в 2018 р. і вихід на прибутковий ріст надалі. Ця презентація доступна на веб-сайті:

https://group.renault.com/en/finance-2/financial-information/documents-and-presentations/


ПРОГНОЗ НА 2017

Очікується, що в 2017 р. світовий ринок виросте на 1,5-2%. Європейський і французький ринки мають зрости на 2%.

На світовому рівні очікується стабілізація ринків Бразилії та Росії. З іншого боку, Китай (+ 5%) і Індія (+ 8%) повинні зберегти набрані темпи зростання.

На цьому фоні з урахуванням результатів АВТОВАЗа Група Renault планує:

-  збільшити виручку Групи, не враховуючи впливу АВТОВАЗа (при стабільних валютних курсах)*,

-  збільшити операційний прибуток Групи в євро*,

- забезпечити позитивний потік вільних грошових коштів від операційної діяльності в автомобільному секторі.

(*) в порівнянні з опублікованими результатами Групи Renault за 2016 р.

СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЛАН НА 2022

У 2017 р. Група Renault представить новий стратегічний план на 2017-2022 рр., який передбачає зростання виручки до 70 млрд євро (при стабільних валютних курсах) і операційної рентабельності до 7% в кінці терміну дії плану при збереженні позитивного потоку вільних грошових коштів від операційної діяльності в автомобільному секторі.

КОНСОЛІДОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ RENAULT

млн. євро

2016

2015(1)

Зміна

Виручка Групи

51,243

45,327

+5,916

Операційний прибуток

3,282

2,375

+907

% от виручки

6.4%

5.2%

+1.2pts

Інші операційні доходи і витрати

1

-199

+200

Операційний дохід

3,283

2,176

+1,107

Чистий фінансовий дохід

-323

-221

-102

 

 

 

 

Внесок дочірніх компаній

1,638

1,371

+267

від: NISSAN

1,741

1,976

-235

         АВТОВАЗ

-89

-620

+531

 

 

 

 

Поточні і відкладені податки

-1,055

-366

-689

Чистий прибуток

3,543

2,960

+583

Чистий прибуток за акціями Групи

3,419

2,823

+596

Потік вільних грошових коштів від операційної діяльності в автомобільному секторі

1,107

1,051

+56


(1) Податки, що відповідають визначенню податку, що стягується з оподатковуваного прибутку, відповідно до IAS 12 «Облік податків на прибуток», які раніше відображалися в звітності як операційні витрати, з 2016 р. були переведені з категорії поточних податків. Відповідним чином було змінено подання фінансової звітності за 2015 р.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Консолідована фінансова звітність Групи Renault від 31 грудня 2016 р. була затверджена радою директорів 9 лютого 2017 р.

Аудитори Групи провели перевірку цієї звітності, результат якої буде незабаром опубліковано.

Фінансовий звіт з вичерпним аналізом фінансових результатів за 2016 р. доступний на сайт іwww.group.renault.com в рубриці «Фінанси».